Sport i rekreacija

Idealni klimatski faktori, idealna nadmorska visina, čist vazduh, netaknuta priroda i brojne planine predstavljaju idealne uslove za razvoj sportsko-rekreativnog turizma. U te svrhe postoji više sportskih objekata.

Sportistima i rekreativcima na raspolaganju je sportska infrastruktura: fudbalski stadion „FK Bukovik“, sportska hala, više kombinovanih terena za male sportove, 3 bazena na otvorenom,  teretana, teren za streličarstvo…

 

ČLANOVI SPORTSKOG SAVEZA OPŠTINE RAŽANj:
Fudbalski klub „Bukovik“ Ražanj
Fudbalski klub „Polet“ Vitoševac
Šahovski klub „Ražanj“ Ražanj
Karate klub „Mladost“Ražanj
Streličarski klub „Zlatna strela“ Ražanj
Fitnes klub „Teretana“ Ražanj
Planinarsko udruženje „Varnica 2012“ Ražanj
Sportsko udruženje „Rekreativa“ Ražanj ( okuplja žensku populaciju)
Ribolovačko udruženje „Mladi Ribar“ Ražanj