Geografski položaj

Opština Ražanj se nalazi u jugoistočnoj Srbiji i pripada Nišavskom okrugu. Prostire se na površini od 289 kilometara kvadratnih.
Opština Ražanj ima jako povoljan geografski položaj. Nalazi se na raskršću Balkanske i Karpatske Srbije i Velikog i Južnog Pomoravlja (planina Bukovik iznad sedišta opštine predstavlja čvorište). Pripada Nišavskom okrugu i okružena je opštinama: Kruševac, Ćićevac, Aleksinac, Sokobanja, Boljevac i Paraćin sa kojima je, relativno dobro, povezuju tri regionalna putna pravca. Njenom teritorijom prolazi najznačajnija republička drumska saobraćajnica Koridor 10, autoput E-75 Beograd – Niš. Ražanj se nalazi na 55 km od Niša prema Beogradu, na nadmorskoj visini od 264 m. Železničke stanice Braljina i Đunis na pruzi Beograd – Niš, nalaze se zapadno od Ražnja, udaljene 10-tak kilometara. Najbliži, Niški aerodrom se nalazi na oko 50 kilometara od područija opštine Ražanj.

Bukovik (893 mnv) spada u gromadne planine u blizini autoputa, bogata bukovom i četinarskom šumom. Raščlanjena je kristalnim izvorištima više rečica i obiluje pašnjacima i vidikovcima. Ova planina odiše snagom divljine životinjskog carstva, raznovrsnošću lekovite flore i skrivenih čistih voda. 

Poslonske planine– obezbeđuju trećinu teritorije opštine pod šumskim plantažama. Koristi se u planinarskim aktivnostima (markirane staze), ali i u lovačkom turizmu zbog postojanja tri komercijalna lovišta. Na teritoriji tri lovišta u kojima su najzastupljeniji srna, zec, fazan i divlja svinja, organizovani lov stariji je od jednog veka. Boravak u kućama u sred šume nezaboravno je iskustvo, bilo da lov smatrate rekreacijom, hobijem ili strašću. Druženje sa lovcima uz logorsku vatru i lovačke priče čine magiju ovog kraja. čvorište). 

Da li ste znali da je trećina teritorije Opštine Ražanj pod šumom?​