Bukovik je rodopska planina u istočnoj Srbiji na tromeđi- razvođu Sokobanjske, Aleksinačke i Paraćinske kotline. Raščlanjena je izvorištima više rečica koje teku ka Moravici i Južnoj Moravi. Planina je na zapadu sa većim nagibom prema fosilnoj udolini (Ražanjska presedlina). Bukovik spada u gromadne planine, izgrađena je od paleozojskih kristalnih škriljaca. Na teritoriji opštine Ražanj proteže se i deo Mojsinjskih planina- Poslonske planine sa najvišim vrhom od 482m nadmorske visine.
Na teritoriji opštine egzistira planinarsko društvo „Varnica 2012“ koje u svom Programu ima više aktivnosti u toku godine. Najpopularnija izletišta su Varnica i Hajdučki kladenac.

Posetite facebook stranu PD "Varnica" Ražanj