Lov

Opština Ražanj na svojoj teritoriji poseduje tri komercijalna lovišta, jedno u vlasništvu Srbija šume i dva pripadaju lovačkim udruženjima „Srna“ i „ Bukovik“.
Skoro 13.000 ha se nalazi pod šumama. U opštini se nalaze tri komercijalna lovišta: Varnica, Velika Reka i Bukovik, kojim gazduju Srbija šume, LU Bukovik i LU Srna. Imajući u vidu povoljne prirodne uslove, zastupljenost životinjskih vrsta je veoma izražena i raznovrsna. Stalno su nastanjene ili se povremeno pojavljuju sledeće vrste: srna, divlja svinja, zec, veverica, puh, jazavac, kuna, vidra, tvor, lisica, vuk, šakal, divlja mačka, fazan, gugutka, grlica, divlji golub, jarebica, prepelica, divlja guska, divlja patka, čaplja, roda, barski petao, barska koka, kreja, gačac, vrana, svraka, ronac, gnjurac, šumska šljuka, detlić i ptice pevačice.
Najposećenija lovačka akcija je „U susret vuku“ koja se organizuje u februaru mesecu.

Ribolov

Na teritoriji opštine Ražanj stanovništvo se oduvek bavilo sportskim i rekreativnim ribolovom, jer reka Južna Morava protiče kroz četiri sela na teritoriji opštine Ražanj, a to su Praskovče, Maletina, Cerovo i Braljina. Zanimljivo je i to da je selo Maletina okruženo rekom, te se ima utisak da se nalazi na poluostrvu. Na ovom delu reke su odlični tereni za lov svih vrsta riba, pa je velika posećenost ribolovaca iz svih obližnjih gradova, koji pretežno pecaju cipridne vrste riba kao i grabljivice. Najčešći su ulovi klena, skobalja, mrene i nosare. Najuporniji znaju da prevare i lepe primerke šarana. Od grabljivica najčešće se peca som koga varaličari i dubinkaši strpljivo čekaju do zore. U podnozju planine Bukovik sa Sokobanjske strane nalazi se jezero Bovan koje ribolovci sa naše opštine posećuju tokom cele godine. I tamo je riblji fond raznovrstan i interesantan za ribolovce. U Ražnju postoji i udruženje ribolovaca Mladi ribar već oko 50 godina, i ima oko 40 članova sa cele teritorije Opštine Ražanj koji preferiraju rekreativni ribolov.